Àrea cognitiva : Es realitzen tallers d’estimulació cognitiva, per exercitar tot tipus de memòria, mitjançant la presentació d’estímuls visuals, escrits i auditius, i per mantenir, potenciar i facilitar la resolució de problemes. En aquests tallers s’ofereixen elements emotius que afavoreixen la permanència dels records llunyans, es manté la mecànica de l’escriptura, s’estimula la percepció mitjançant estímuls visuals i auditius, i s’optimitza l’expressió verbal.
Dins d’aquesta mateixa àrea, trobaríem els tallers d’actualitat informativa, per treballar l’orientació temporal, apropar els residents a la realitat, i donar informació i debatre temes d’actualitat.

18 years young blonde babe fucking in public18 years young blonde babe fucking in public